20070421-DSC_0001

Riise, Rogde og Jensen (1992): Mor Russlands døtre.


Karine Jensen, Isak Rogde og Bente Isaksen samarbeidet i 1991 om boka Mor Russlands døtre, en bok om kvinners rolle i et post-sovjetisk Russland (Gyldendal, 1992). I ettertid kan det virke noe prematurt å ha gitt ut en bok om post-sovjetisk Russland i 1991, men skulle en gi ut bok om Russland i 1991 måtte en vel selge den på denne måten.

Boka vil nok ikke bli husket for sine litterære refleksjoner over verken kvinnefrigjøring, russisk historie eller perestrojka og Glasnost. Men flere av Karine Jensens fotografier vil nok bli husket som ikoniske eksempler på det beste av norsk fotojournalistisk dokumentarisk fotografi. Det gjelde f.eks. bildet fra abortklinikken (s. 101), og mange av miljøportrettene (som Mila Jelenovskaija på side 77 og de «sponsede» jentene på på side 71). Og paradoksalt nok, selv om teksten ikke er spesielt minneverdig, så er nok en av hovedgrunnene til at fotografiene gjør så sterkt inntrykk at de illustrerer teksten på en veldig rett fram og ærlig måte. Her er det ikke noen tekniske krumspring eller oppstylta kunstneriske fakter. Vi får et inntrykk av at bildene forteller oss noe om subjektenes karakter, men det kan vi selvsagt bare vurdere ut fra Rogdes og Isaksens tekst (som vi i etterpåklokskapens lys kanskje helst vil glemme).