Månedlige arkiver: juni 2014

Tilbake fra Stockholm

10424560_1386846214897400_1054449813_n

Siste året har jeg hatt «forskningstermin» på Handelshögskolan i Stockholm. Forskningstermin er en fantastisk ordning hvor en får mulighet til å beholde lønn fra NHH, men en kan reise til en annen institusjon for å forske og fordype seg samt å knytte nye kontakter.

Året i Stockholm har vært flott – veldig flinke folk å være rundt på instituttet på handels, og Stockholm er en super by. Nå er jeg tilbake i Bergen og gleder meg til å ta fatt på undervisning og rutineoppgaver igjen: Til høsten blir det forkurs i statistikk og sannsynlighetsteori for de nye phd-studentene og deretter skal jeg dele phd-økonometrikurset med Kai.

 

Ikke enorme virkninger av ROT fradrag likevel

Tidligere denne uka kunne en lese i Dagens Næringsliv at Virke hadde utreda seg til at staten ville få 70 mrd økte skatteinntekter dersom vi innførte ROT-fradrag.

Spent på hvordan Virke kunne ha kommet til å så friskt anslag tok jeg kontakt med Virke for å be om en kopi av utredninga deres. Litt mail-veksling med en hyggelig kar hos Virke avdekka at anslaget på 70 milliarder er FAFOs anslag for hvor mye svart arbeid det utføres i Norge, basert på en antakelse om at det er like mye svart arbeid i Norge som i Sverige (Andersen, Eldring og Røed Steen 2014, s. 20), og at det var media som hadde overdrevet og gjort dette til et anslag på økte skatteinntekter fra et ROT-fradrag.

Men i den opprinnelige pressemeldinga fra Virke sto det virkelig at «I fjor høst lovet regjeringen å utrede gevinster og konsekvenser av et ROT fradrag. Dette har ikke blitt gjort. Virke har tatt saken i egne hender og utredet forslaget som viser at staten kan øke sine inntekter med 70 milliarder ved innføring av et ROT fradrag.» Etter at jeg tok kontakt for å be om å få se utredningen har Virke i etterkant endra pressemeldingen så den i stedet for «70 milliarder» sier «flere milliarder.» En ganske betydelig endring, uten at de nevner at de har gjort denne justering i etterkant.